רשימת שירים

 1. הרוח בקרבינו בן סנוף
 2. מעבר לזמן אודי דוידי
 3. טיול סיני תור
 4. יצווהרונן שטרן
 5. יש בורא לעולםגיל עקיביוב
 6. מחובר אהרון רזאל
 7. נקודה טובהשולי רנד
 8. מנעי קולך מבכיעידן רייכל
 9. את פניך יונתן רזאל
 10. שפל רוחהמדרגות
 11. דרך אמונהגיא מינץ
 12. גם כי אלך יוחאי בשן
 13. תפילה בן סנוף

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות