רשימת שירים

 1. הרוח בקרבינו בן סנוף
 2. מעבר לזמן אודי דוידי
 3. טיול סיני תור
 4. יצווה רונן שטרן
 5. יש בורא לעולם גיל עקיביוב
 6. מחובר אהרון רזאל
 7. נקודה טובה שולי רנד
 8. מנעי קולך מבכי עידן רייכל
 9. את פניך יונתן רזאל
 10. שפל רוח המדרגות
 11. דרך אמונה גיא מינץ
 12. גם כי אלך יוחאי בשן
 13. תפילה בן סנוף

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות