רשימת שירים

 1. ממזרח שמש אוריאל
 2. בן חוריןיוסי מאייער
 3. קשוטברוך לוין
 4. הושיענו מנדי ג'רופי
 5. ימלוך דוד גבאי
 6. מי כעמךמרדכי בן דוד
 7. ספור לב טהור
 8. את שם הקלאלי פרידמן
 9. הריעויידל
 10. וימלא יואל דוד
 11. כי מלאכיושלמה כהן
 12. שירו לו אליקים ביננשטוק
 13. הללוברוך לוין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות