רשימת שירים

 1. כל השונה דוד שטיין
 2. ואהבת לרעך כמוךמידד טסה
 3. אל תאמר יוסי מאיר
 4. הריעויידל
 5. אנעים זמירותברוך לוין
 6. ישראל ביחדישראל ויליגר
 7. ביישניםאברהם פריד
 8. רצההחברה
 9. כולם שלשלת
 10. כל עצמותימושי פלד
 11. תנאדוד גבאי
 12. ועל הכלשלומי דקס
 13. יעלזו חסידים גלעד פוטולסקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות