רשימת שירים

  1. והוי יודע ברוך לוין
  2. לב טהור יוסי מאי
  3. קל נא שלמה כהן
  4. ענווים מרדכי בן דוד
  5. ברכת אביך דוד גבאי
  6. אלוקי נשמה אברמי רוט
  7. שמע ישראל שלומי דקס
  8. חונני מידד טסה
  9. לעולם ישראל ויליגר
  10. הראינו ה' חסדיך ירמיה דמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות