רשימת שירים

  1. אנא מלךמרדכי בן דוד
  2. אנעים זמירותיוסי מאיר
  3. משוךיעקב שוואקי
  4. קה אכסוףאהרון הלוי
  5. השבתשלומי דאסקאל
  6. מזמור שיר ליום השבתשלומי דקס
  7. כי הדלקתיישראל ויליגר
  8. אנעים זמירותברוך לוין
  9. ויכולו אלי פרידמן
  10. דרור יקראיונתן רזאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות