רשימת שירים

 1. לא תיראמערבא מכאן
 2. יש לי רק אחתעקיבא נוף
 3. חבל קטיף מערבא מכאן
 4. אנחנו נתגברישראל אדרי
 5. עם בכתוםאיתן אברקי
 6. יהודי לא מגרש יהודיאריאל זילבר
 7. זה לא יהיהבני אלבז
 8. ראפ נוה דקליםנוער נוה דקלים
 9. לא נזוז מכאן מרדכי בן דוד
 10. לא תנצחו אותייהורם גאון
 11. לך אתןדדי
 12. אחים לא מפקיריםמערבא מכאן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות