רשימת שירים

  1. חשוףיעקב שוואקי
  2. ברשותיעקב שוואקי
  3. והערביעקב שוואקי
  4. רחםיעקב שוואקי
  5. משוךיעקב שוואקי
  6. מהרהיעקב שוואקי
  7. מי אדיריעקב שוואקי
  8. טאטאע (אנגלית)יעקב שוואקי
  9. ונאיעקב שוואקי
  10. אם אשכחךיעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות