רשימת שירים

  1. חשוף יעקב שוואקי
  2. ברשות יעקב שוואקי
  3. והערב יעקב שוואקי
  4. רחם יעקב שוואקי
  5. משוך יעקב שוואקי
  6. מהרה יעקב שוואקי
  7. מי אדיר יעקב שוואקי
  8. טאטאע (אנגלית) יעקב שוואקי
  9. ונא יעקב שוואקי
  10. אם אשכחך יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות