רשימת שירים

 1. פתאום יעקב שוואקי
 2. מה מה מה יעקב שוואקי
 3. בן בג בג יעקב שוואקי
 4. לשם שמים יעקב שוואקי
 5. כי הטוב יעקב שוואקי
 6. ידיד יעקב שוואקי
 7. ברוך הגבר יעקב שוואקי
 8. אתה שומר יעקב שוואקי
 9. הן עם יעקב שוואקי
 10. שוש תשיש יעקב שוואקי
 11. הוא יפתח יעקב שוואקי
 12. הלא ידעת יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות