רשימת שירים

 1. קמעא קמעאחיים דוד סרצ'יק
 2. תוף ומחולחיים דוד סרצ'יק
 3. יערבחיים דוד סרצ'יק
 4. ראו ענוויםחיים דוד סרצ'יק
 5. ניגון בשלושה חלקיםחיים דוד סרצ'יק
 6. כי לקח חיים דוד סרצ'יק
 7. מלא חיים דוד סרצ'יק
 8. יארצייט ניגוןחיים דוד סרצ'יק
 9. open up your gatesחיים דוד סרצ'יק
 10. אבינו מלכנוחיים דוד סרצ'יק
 11. הודו לה'חיים דוד סרצ'יק
 12. נפשנוחיים דוד סרצ'יק
 13. לישועתך קויתי ה'חיים דוד סרצ'יק
 14. עבדו את ה'חיים דוד סרצ'יק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות