רשימת שירים

 1. הנה ימים באים יצחק פוקס
 2. יתמו חטאים יצחק פוקס
 3. באנו ביחד יצחק פוקס
 4. רם ונישא יצחק פוקס
 5. אחת שאלתי יצחק פוקס
 6. בינו בוערים יצחק פוקס
 7. קה ריבון יצחק פוקס
 8. הללו יצחק פוקס
 9. בעת ההיא יצחק פוקס
 10. מלך יצחק פוקס
 11. רבון כל העולמים יצחק פוקס
 12. עת ללדת יצחק פוקס
 13. הר קשה יצחק פוקס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות