רשימת שירים

 1. חזקו החברה
 2. ערבים זה לזה שירה חדשה
 3. ואהבת לרעך כמוך מידד טסה
 4. על ישראל שלום פרחי בני הישיבות
 5. למען ציון אחינו
 6. לא ישא שלמה שמחה
 7. יהי שלום יידל
 8. מי כעמך מרדכי בן דוד
 9. ישראל ביחד ישראל ויליגר
 10. לב אחד יידל
 11. ארץ זבת חלב אודי אולמן
 12. עלה נעלה מנדי ג'רופי
 13. הן עם יעקב שוואקי
 14. לא נזוז מכאן דדי גראוכר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות