רשימת שירים

 1. חזקו החברה
 2. ערבים זה לזה שירה חדשה
 3. ואהבת לרעך כמוךמידד טסה
 4. על ישראל שלוםפרחי בני הישיבות
 5. למען ציוןאחינו
 6. לא ישאשלמה שמחה
 7. יהי שלום יידל
 8. מי כעמךמרדכי בן דוד
 9. ישראל ביחדישראל ויליגר
 10. לב אחדיידל
 11. ארץ זבת חלבאודי אולמן
 12. עלה נעלהמנדי ג'רופי
 13. הן עם יעקב שוואקי
 14. לא נזוז מכאןדדי גראוכר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות