רשימת שירים

 1. בנה ביתך חיים דוד סרצ'יק
 2. עשה למענך חיים דוד סרצ'יק
 3. תקע בשופר חיים דוד סרצ'יק
 4. ניגון ללייבל חיים דוד סרצ'יק
 5. אתה אחד חיים דוד סרצ'יק
 6. ליהודים חיים דוד סרצ'יק
 7. צור ישראל חיים דוד סרצ'יק
 8. מזמור לתודה חיים דוד סרצ'יק
 9. jump into the sea of tora חיים דוד סרצ'יק
 10. זה היום חיים דוד סרצ'יק
 11. אשר ברא חיים דוד סרצ'יק
 12. שאל אביך חיים דוד סרצ'יק
 13. היא יפתח חיים דוד סרצ'יק
 14. כי בא מועד חיים דוד סרצ'יק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות