רשימת שירים

 1. יבוא פרחי מיאמי
 2. מצליח משיחאברהם פריד
 3. פתאום יעקב שוואקי
 4. משיחפרחי מיאמי
 5. משיח קינדערלך
 6. משיח צליל וזמר
 7. אחכה לומרדכי בן דוד
 8. אחכה לו- ובא לציוןשירה חדשה
 9. ובא לציון מנוחה
 10. קומטפרחי מיאמי
 11. ידידיעקב שוואקי
 12. דוד מלכא משיחאיוסף חיים בלוך
 13. ברוך הבאאברהם פריד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות