רשימת שירים

 1. אהבת ציוןלהקת בצל ירוק
 2. לדרוםלהקת פיקוד דרום
 3. בוא איתי אל הגליללהקת פיקוד צפון
 4. שיר דרכיםאורנה דץ
 5. שלום על ישראלזמרי אפי נצר
 6. עם ישראל חיהגלגלים
 7. חג יובלאבי טולדנו
 8. חיעפרה חזה
 9. לחיי העם הזהיהורם גאון
 10. אין כבר דרך חזרהלהקת חיל היום
 11. ישראל שלי חוגגתאילן ואילנית
 12. משוט בארץיפה ירקוני
 13. כאן אורנה דץ
 14. יחד נעמודאדם

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות