רשימת שירים

 1. דיינו אודי דוידי
 2. בצאת ישראל עם אחד
 3. ושמחת לני סלומון
 4. להיות בשמחה תמיד אהרון רזאל
 5. שמחתי פרה אדומה
 6. ושמחת בחגך משה צבי הגדול
 7. לשנה הבאה רבע לשבע
 8. בנה ביתך חיים דוד
 9. אחכה לו לני סלומון
 10. והביאנו אהרון רזאל
 11. שמחתי אודי דוידי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות