רשימת שירים

 1. בראשית רוחמה רז
 2. נתגברעתירה
 3. ותתן לנוסופי
 4. מחובראהרון רזאל
 5. שלהבת י-האופנית שחם
 6. אליך אתפלללהקת הלל
 7. אלוקייוחאי בשן
 8. קה ריבוןקרני אלדד
 9. שירת העשבים רוחמה רז
 10. למדני אלוקימשפחת ואך
 11. פתח את ליביישיבת ראשון לציון
 12. הכיוון שבאורריקי אוגול

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות