רשימת שירים

 1. מחרוזת רגשאולפנית שח"ם
 2. כי הם חיינולאה שבת
 3. אייכהשולי רנד
 4. אשרילהקת תופעה
 5. עקבות שבחולזמרת י-ה
 6. מעייןאליעד אליהו
 7. שוכן עדאלי ורויטל קרנצלר
 8. בשם השםקרני אלדד
 9. למדנינעמי
 10. אני שלךנשמה
 11. מעיין חייםהמדרגות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות