רשימת שירים

  1. כי הדלקתיישראל ויליגר
  2. שבת שלומי טוסיג
  3. אנעים זמירותיוסי מאיר
  4. לכה דודי איתן כץ
  5. שלום עליכם וואטר בארי
  6. אנעים זמירותלהקבת אי בי סי
  7. השבת שלומי דאסקאל
  8. קה אכסוףאהרון הלוי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות