רשימת שירים

 1. למעלה ממך מיכה שטרית
 2. אור קטן בלב אביב גפן
 3. מה שנרצה עידו לדרמן
 4. תמונות דור דניאל
 5. רואים את השנים ריקי גל
 6. החלון אבי בללי יהודית רביץ
 7. זה לא מכאב רמי קליינשטיין
 8. חבר קרוב סיוון
 9. ים הרחמים קובי אפפלו
 10. מה שאת לא יכולה יהודית רביץ
 11. ימים אחרים הראל שקעת
 12. תקופה של שינויים קרן פלס
 13. אין לי עוד מקום מאיה אברהם
 14. בן קירות ביתו עידן רייכל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות