רשימת שירים

 1. ירושלים של זהבשולי נתן
 2. גבעת התחמושתפיקוד מרכז
 3. על חומותיךרותי נבון
 4. לך ירושליםרן אלירן
 5. תשעה קביןיזהר כהן
 6. זאת ירושליםהגבעטרון
 7. לכל אחד ירושליםרוחמה רז
 8. על כפיורבקה זוהר
 9. תפילה לירושליםמליברונשטיין
 10. מלכה ירושליםאף אוזן גרון
 11. ירושלים לבטח תשכוןשוש רוט
 12. סביב לירושליםנחמה הנדל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות