רשימת שירים

 1. זה היום שרולי ויליגר
 2. הללולני סלומון
 3. שיר חדשעמירן דביר ושלהבת
 4. יראו עינינו שלמה שמחה
 5. עבדו את ה'חסידי בעלזא
 6. שמחתיתולדות אהרון
 7. בתפארתומשולם גרינברג
 8. ושמחתשלומי דקס ושרולי ויליגר
 9. לעבדך באמת יעקב שוואקי
 10. נו נו נואברהם פריד
 11. ירושלים פרחי מיאמי
 12. מה טובודוד גבאי
 13. אחכה לו לני סלומון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות