רשימת שירים

  1. מהרהיעקב שווקי
  2. אשר בראלב טהור
  3. משמחאיתי עמרן
  4. מי אדיריעקב שווקי
  5. וארשתיך לירבע לשבע
  6. שוש תשישיעקב שווקי
  7. וארשתיך ליסיני תור
  8. חתןחיים ישראל
  9. אשת חילדודו דרעי
  10. פיה פתחהאויף שמחעס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות