רשימת שירים

 1. אתה בחרתנושירה חדשה
 2. לעולםתזמורת נגינה
 3. שאו מרום מוטי זינגבוים
 4. אורדוב הופמן
 5. בלבבי עמודי שיש
 6. עץ חיים דדי גראוכר
 7. אודךמרדכי בן דוד
 8. והיה בעת ההיא רננו חסידים
 9. אלוקיםליבלה העשל
 10. צ'יריבים צ'יריבוםלהקת הרבנות הצבאית
 11. פתח את ידךפרחי צברים
 12. מחרוזת קול סלוניקיקול סלוניקי
 13. ברכי נפשידודו פישר
 14. יברכךצמד רעים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות