רשימת שירים

 1. אמר ר' אלעזר מקהלת הרבנות הצבאית
 2. כבודו מלא עולםלהקת הרבנות הצבאית
 3. הרחמןלהקת הרבנות הצבאית
 4. נער הייתימקהלת הרבנות הצבאית
 5. שים שלוםמקהלת הרבנות הצבאית
 6. הנה אל ישועתימקהלת הרבנות הצבאית
 7. מה נאוו על ההריםמקהלת הרבנות הצבאית
 8. והיה ה' למלךיוצאי הרבנות הצבאית
 9. השבועה לירושליםמקהלת הרבנות הצבאית
 10. למען ציוןמקהלת הרבנות הצבאית
 11. העיר שמתחת לעפרמקהלת הרבנות הצבאית
 12. דרור לחיפהמקהלת הרבנות הצבאית
 13. יחדמקהלת הרבנות הצבאית
 14. אדון עולםמקהלת הרבנות הצבאית
 15. מחרוזת שירי ירושליםמקהלת הרבנות הצבאית

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות