רשימת שירים

 1. אמר ר' אלעזר מקהלת הרבנות הצבאית
 2. כבודו מלא עולם להקת הרבנות הצבאית
 3. הרחמן להקת הרבנות הצבאית
 4. נער הייתי מקהלת הרבנות הצבאית
 5. שים שלום מקהלת הרבנות הצבאית
 6. הנה אל ישועתי מקהלת הרבנות הצבאית
 7. מה נאוו על ההרים מקהלת הרבנות הצבאית
 8. והיה ה' למלך יוצאי הרבנות הצבאית
 9. השבועה לירושלים מקהלת הרבנות הצבאית
 10. למען ציון מקהלת הרבנות הצבאית
 11. העיר שמתחת לעפר מקהלת הרבנות הצבאית
 12. דרור לחיפה מקהלת הרבנות הצבאית
 13. יחד מקהלת הרבנות הצבאית
 14. אדון עולם מקהלת הרבנות הצבאית
 15. מחרוזת שירי ירושלים מקהלת הרבנות הצבאית

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות