רשימת שירים

 1. בצאת ישראלצליל וזמר
 2. וכי ידיופרחי לונדון
 3. התיצבואברהם פריד
 4. שירהפרחי מיאמי
 5. אשירהשלשלת 4
 6. אשירהאלי גרשטנר
 7. מי כמוךיהודה
 8. תיפולינון צדוק
 9. אלה ברכבאלי קניאל
 10. תמחהדוד גבאי
 11. חבריםלב טהור
 12. ארץ זבת חלבאודי אולמן
 13. והיא שעמדהיעקוב שוואקי יונתן רזאל
 14. כי ימלוםדוד שטיין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות