רשימת שירים

  1. אתה קדשתישיבה בויס
  2. שלום עליכםאוהד מושקוביץ
  3. לכה דודישלשלת 4
  4. והיו למשסהמחנה שלוה
  5. קה ריבוןיצחק מאיר
  6. אנא מלךמרדכי בן דוד
  7. שבתשלומי טוסיג
  8. כאייל תערוגמקהלת בנים
  9. אשת חילשלמה כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות