רשימת שירים

  1. אתה קדשת ישיבה בויס
  2. שלום עליכם אוהד מושקוביץ
  3. לכה דודי שלשלת 4
  4. והיו למשסה מחנה שלוה
  5. קה ריבון יצחק מאיר
  6. אנא מלך מרדכי בן דוד
  7. שבת שלומי טוסיג
  8. כאייל תערוג מקהלת בנים
  9. אשת חיל שלמה כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות