רשימת שירים

 1. זה היום אסף
 2. משיח בני פרידמן
 3. שירו מנוחה
 4. כי אליך שבת אחים
 5. אושר מידד טסה
 6. שומרך אלי אסרף
 7. למען y.b.c.
 8. הגיד גדעון לוי
 9. כי בחר דוד שטיין
 10. כי מלאכיו שלמה כהן
 11. הסח הדעת אברהם פריד
 12. עד אנה שלמה שמחה
 13. יהללו יהודה זיתון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות