רשימת שירים

 1. זה היוםאסף
 2. משיחבני פרידמן
 3. שירומנוחה
 4. כי אליךשבת אחים
 5. אושרמידד טסה
 6. שומרךאלי אסרף
 7. למעןy.b.c.
 8. הגידגדעון לוי
 9. כי בחרדוד שטיין
 10. כי מלאכיושלמה כהן
 11. הסח הדעתאברהם פריד
 12. עד אנהשלמה שמחה
 13. יהללו יהודה זיתון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות