רשימת שירים

 1. הנני מוכןמנדל ורדיגר
 2. הלל אומרמוזיקאליש
 3. שהשלום שלומקהלה
 4. ידיד נפשל.י. פולקוביץ
 5. אחת שאלתי פרחי מיאמי
 6. ועתה כתבו לכםמוזיקאליש
 7. יעלה ויבואפרחמי מיאמי
 8. כל המתפללמוזיקאליש
 9. וטהר לבנו מודז'יץמקהלה
 10. יהי ה'פילהרמונה
 11. כי מחכים אנחנו משה צבי וינטרוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות