רשימת שירים

 1. תורה הקדושהמנדל ורדיגר
 2. ונשגבדב הנדלר
 3. המלאךדב הנדלר
 4. מה אשיבשמחה לוינשטיין
 5. ניגון הבעש"טמקהלה
 6. פתחפרחי מיאמי
 7. תפילה לענימוזיקאליש
 8. רחםמקהלה
 9. שיר המעלות פילהרמונה
 10. מודה אניאברמי רוט
 11. יממאי
 12. קל הכבודפרחי מיאמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות