רשימת שירים

 1. למעלה ממך מיכה שטרית
 2. עשה למען שמך עדי רן
 3. קחו עמכם דברים ירמיהו
 4. לעבוד אותך אודי דוידי
 5. עץ המדרגות
 6. ואף על פי שלמה כץ
 7. על גדות החידקל ניר קפטן
 8. ושבו בנים לגבולם בן סנוף
 9. רסיסי לילה בנימין לנדאו
 10. שמע ישראל מאיר בן אמיתי
 11. תפילתי עובדיה חממה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות