רשימת שירים

  1. שמח ציון ירחמיאל
  2. בונה ירושלים שלומי דאסקאל
  3. אם אשכחך נחמן סלומון
  4. ירושלים אומני הזמר החסידי
  5. ולירושלים עירך חיים דוד ברסון
  6. מהרה פרחי מיאמי
  7. ולירושלים איתן כץ
  8. ציון אברהם פריד
  9. רחם בחסדך אברמי רוט
  10. אם אשכחך יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות