רשימת שירים

  1. שמח ציוןירחמיאל
  2. בונה ירושליםשלומי דאסקאל
  3. אם אשכחךנחמן סלומון
  4. ירושליםאומני הזמר החסידי
  5. ולירושלים עירךחיים דוד ברסון
  6. מהרהפרחי מיאמי
  7. ולירושליםאיתן כץ
  8. ציוןאברהם פריד
  9. רחם בחסדךאברמי רוט
  10. אם אשכחךיעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות