רשימת שירים

 1. לכה דודיאיתן כץ
 2. שלום עליכםוואטר בארי
 3. והיו למשסהמחנה שלוה
 4. אשת חילאפי רוזן
 5. אשת חילשלמה כהן
 6. ישישמנוחה
 7. שבת 2יוסף חיים בלוך
 8. אתה קדשתישיבה בויס
 9. כאייל תערוגמקהלת בנים
 10. מזמור שיר ליום השבתשלומי דקס
 11. וזכני לגדלחסידי בעזלא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות