רשימת שירים

 1. לכה דודי איתן כץ
 2. שלום עליכם וואטר בארי
 3. והיו למשסה מחנה שלוה
 4. אשת חיל אפי רוזן
 5. אשת חיל שלמה כהן
 6. ישיש מנוחה
 7. שבת 2 יוסף חיים בלוך
 8. אתה קדשת ישיבה בויס
 9. כאייל תערוג מקהלת בנים
 10. מזמור שיר ליום השבת שלומי דקס
 11. וזכני לגדל חסידי בעזלא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות