רשימת שירים

 1. אכסוףחיים ישראל
 2. גשמי אורהשוהם שמחי
 3. כיסופיםבנימין פייל
 4. רובי כבר שםאהרון חיים שפיצר
 5. נקודות של כיסופיםעדי רן
 6. שער הדמעותשולי רנד
 7. אילו פינויונתן רזאל
 8. שמור על האמונהשי גבסו
 9. פנה אלימרדכי יצהר בוימל
 10. שוביבן סנוף
 11. דודי ירד לגנואדם וינטר
 12. כשושנהאהרון רזאל
 13. תמונת גן עדןיוחאי בשן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות