רשימת שירים

 1. אכסוף חיים ישראל
 2. גשמי אורה שוהם שמחי
 3. כיסופים בנימין פייל
 4. רובי כבר שם אהרון חיים שפיצר
 5. נקודות של כיסופים עדי רן
 6. שער הדמעות שולי רנד
 7. אילו פינו יונתן רזאל
 8. שמור על האמונה שי גבסו
 9. פנה אלי מרדכי יצהר בוימל
 10. שובי בן סנוף
 11. דודי ירד לגנו אדם וינטר
 12. כשושנה אהרון רזאל
 13. תמונת גן עדן יוחאי בשן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות