רשימת שירים

 1. עקבות בחול דוד ד'אור
 2. עץ המדרגות
 3. אנא עבדא שלמה כץ
 4. קחו עמכם דברים ירמיהו
 5. שיר למעלות אודי דוידי
 6. אחת שאלתי לכתחילה
 7. לב טהור יזהר שאבי
 8. ראשון ואחרון גילי שושן
 9. שומר ישראל עומק הדבר
 10. כבד ה' מגרונך יוסף קרדונר
 11. לך אלי מאיר בנאי
 12. דרך אמונה גיא מינץ
 13. שפל רוח המדרגות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות