רשימת שירים

 1. עקבות בחולדוד ד'אור
 2. עץהמדרגות
 3. אנא עבדאשלמה כץ
 4. קחו עמכם דבריםירמיהו
 5. שיר למעלותאודי דוידי
 6. אחת שאלתילכתחילה
 7. לב טהוריזהר שאבי
 8. ראשון ואחרוןגילי שושן
 9. שומר ישראלעומק הדבר
 10. כבד ה' מגרונךיוסף קרדונר
 11. לך אלימאיר בנאי
 12. דרך אמונהגיא מינץ
 13. שפל רוחהמדרגות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות