רשימת שירים

  1. נחמוישי ברסלעור
  2. אתה ה'שלמה שמחה
  3. כל מען דבעידאבי זקש
  4. לכתך אחרי במדבראהד חתוכה
  5. אין כאלוקינומרדכי בן דוד
  6. הנסתרותפיאמנטה
  7. שומע אל אביוניםאלי פרידמן
  8. מי האישדני גולן
  9. הריני מזמןאייב רוטנברג
  10. מעשהישורון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות