רשימת שירים

  1. נחמו ישי ברסלעור
  2. אתה ה' שלמה שמחה
  3. כל מען דבעיד אבי זקש
  4. לכתך אחרי במדבר אהד חתוכה
  5. אין כאלוקינו מרדכי בן דוד
  6. הנסתרות פיאמנטה
  7. שומע אל אביונים אלי פרידמן
  8. מי האיש דני גולן
  9. הריני מזמן אייב רוטנברג
  10. מעשה ישורון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות