רשימת שירים

 1. עבדו את ה'מאיר אריה הורוביץ
 2. כי באור פניךירמיה דמן
 3. ימים על ימיממלכת התורה
 4. ריקוד תתקבלמקהלת לחיים
 5. ה' ישמרךמחנה שלוה
 6. יצוה צוריצחק שפירא
 7. שבעינוחסידי זעויל
 8. ניגון התעוררותבני היכלא
 9. למקדשך תובחסידי סקולען
 10. ריקוד לובלין (מחרוזת)פילהרמונה
 11. ניגון ריקוד 4יצחק שפירא
 12. על זאתחסידי פרמישליאן
 13. מלכותךחסידי בעזלא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות