רשימת שירים

 1. שמעתייעקב שווקי
 2. נצליחיעקב שוואקי
 3. ושכנתייעקב שוואקי
 4. לך עמייעקב שוואקי
 5. מנגןיעקב שוואקי
 6. קולייעקב שוואקי
 7. המלמדיעקב שוואקי
 8. לעבדך באמתיעקב שוואקי
 9. אמריעקב שוואקי
 10. עד בלי דייעקב שוואקי
 11. שהחיינויעקב שוואקי
 12. הקול קוראיעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות