רשימת שירים

  1. מלאכים יעקב שוואקי
  2. והוא קלי יעקב שוואקי
  3. תורה הקדושה יעקב שוואקי
  4. יהי שלום יעקב שוואקי
  5. מאמע רחל יעקב שוואקי
  6. שמח יעקב שוואקי
  7. ממקומך יעקב שוואקי
  8. והיא שעמדה יעקב שוואקי
  9. יזכרם יעקב שוואקי
  10. ענווים יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות