רשימת שירים

 1. אם אין אני ליאודי דוידי
 2. ה' אחדאודי דוידי
 3. רק בשמחהאודי דוידי
 4. תחשוב טובאודי דוידי
 5. רוחות טובותאודי דוידי
 6. שלח ליאודי דוידי
 7. דבר אליואודי דוידי
 8. איזה טוב האודי דוידי
 9. מנעי קולךאודי דוידי
 10. חוזר אל הביתאודי דוידי
 11. אם אשכחךאודי דוידי
 12. בן של מלךאודי דוידי
 13. תנא דרבי ישמעאלאודי דוידי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות