רשימת שירים

 1. אם אין אני לי אודי דוידי
 2. ה' אחד אודי דוידי
 3. רק בשמחה אודי דוידי
 4. תחשוב טוב אודי דוידי
 5. רוחות טובות אודי דוידי
 6. שלח לי אודי דוידי
 7. דבר אליו אודי דוידי
 8. איזה טוב ה אודי דוידי
 9. מנעי קולך אודי דוידי
 10. חוזר אל הבית אודי דוידי
 11. אם אשכחך אודי דוידי
 12. בן של מלך אודי דוידי
 13. תנא דרבי ישמעאל אודי דוידי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות