רשימת שירים

  1. אין כאלוקינו מרדכי בן דוד
  2. אשר ברא שלשלת
  3. ונשגב דדי גראוכר
  4. היום יודע מנדי וולד
  5. למען דעת מרדכי בן דוד
  6. כי ה' שלומי דקס
  7. מצוה פרחי מיאמי
  8. וידעת היום מנדי ג'רופי
  9. הנה יהודה צ'ק
  10. לעולם ועד יוסי גולדשטיין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות