רשימת שירים

  1. אין כאלוקינומרדכי בן דוד
  2. אשר בראשלשלת
  3. ונשגבדדי גראוכר
  4. היום יודעמנדי וולד
  5. למען דעתמרדכי בן דוד
  6. כי ה'שלומי דקס
  7. מצוהפרחי מיאמי
  8. וידעת היוםמנדי ג'רופי
  9. הנהיהודה צ'ק
  10. לעולם ועדיוסי גולדשטיין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות