רשימת שירים

 1. המסעבן סנוף
 2. שמע ישראלהעקבות
 3. א'ביסלה אושרשולי רנד
 4. סור מרעא גרוייסע מציאה
 5. משוגעעודד דוד
 6. התבוננותעדי רן
 7. רובי כבר שםאהרון חיים שפיצר
 8. כל ישראלעופר רייכשטט
 9. לפעמיםמשפחת חוטר
 10. באך שמתנגןדוד ד'אור
 11. ה' שלךמשה צבי הגדול
 12. תחת השמשאודי דוידי
 13. אנה אפנהארז לב ארי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות