רשימת שירים

 1. אם אשכחךאודי דוידי
 2. שיר המעלות בשוב ה'יזהר שאבי
 3. רחם על ציוןגיא מינץ
 4. פנה אלימרדכי יצהר בוימל
 5. ציוןיונתן רזאל
 6. אם אשכחךנפתלי אברמסון
 7. עד מתייצחק פוקס
 8. על נהרות בבלאליעד אליהו
 9. שברי אדמהסיני תור
 10. ואף על פישלמה כץ
 11. ולירושליםאיתן כץ
 12. קומי רוני(ללא ליווי מוסיקיוסף קרדונר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות