רשימת שירים

 1. קול שופרשלמה גרוניך
 2. מתוך שינהשולי רנד
 3. אליך אליריקי אוגול
 4. שמע קולנויובל סלע
 5. יעירוני רעיוניאתי אנקרי
 6. נדיביםרועי ידיד
 7. ממשיך מחדשהמדרגות
 8. קול דודימיכאל עובד
 9. אליך אתפלללהקת הלל
 10. אתה סתר ליציונה אחישנה
 11. היוםירמיהו
 12. אנא בכחמשפחת ואך
 13. אל תסתר פניךמשפחת חוטר
 14. אתה סתרתזמורת להבה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות