רשימת שירים

  1. בן אדם מה לך נרדםבנימין דנישומן
  2. לך אלי תשוקתיאשר עילם
  3. י-ה שמע אביונךחיים ישראל
  4. חון תחוןמרדכי מושיא
  5. אליך ה'יניב בן משיח
  6. אדון הסליחותאבישי ואיציק אשל
  7. אל נורא עלילהאלדד בעל הנס
  8. מי אל כמוךמרדכי מושיא
  9. עננויניב בן משיח
  10. קבלת עול מלכות שמיםמידד טסה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות