רשימת שירים

 1. ללא מילים (ניגון)בני פרידמן
 2. כל המתפללישיבה בויס
 3. אשרי איששלשלת
 4. שיר הגאולהיצחק ריס
 5. זה היוםאסף
 6. הריני מזמןאייבי רוטנברג
 7. אל הנער הזה התפללתיישראל פרנס
 8. בעניין השמחהמרדכי בן דוד
 9. ברום עולםדוד גבאי
 10. אין כאלוקינושלומי גרטנר
 11. יהודה בן תימאשלומי דקס
 12. לא להתיאששועה קעסין
 13. לב אחדיידל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות