רשימת שירים

 1. ללא מילים (ניגון) בני פרידמן
 2. כל המתפלל ישיבה בויס
 3. אשרי איש שלשלת
 4. שיר הגאולה יצחק ריס
 5. זה היום אסף
 6. הריני מזמן אייבי רוטנברג
 7. אל הנער הזה התפללתי ישראל פרנס
 8. בעניין השמחה מרדכי בן דוד
 9. ברום עולם דוד גבאי
 10. אין כאלוקינו שלומי גרטנר
 11. יהודה בן תימא שלומי דקס
 12. לא להתיאש שועה קעסין
 13. לב אחד יידל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות