רשימת שירים

 1. ונשא ברכהפרחי לונדון
 2. יקימךפרחי אפרת
 3. תהילת ה'פרחי מיאמי
 4. שהשלום שלופרחי אמנון
 5. מודה אניפרחי חורב
 6. צ'ירי ביםפרחי פתח תקוה
 7. שים שלוםפרחי ירושלים
 8. קול ישראלפרחי אמנון
 9. אור חדשפרחי מיאמי
 10. בכל פרחי אפרת
 11. נכספהיד וזמר
 12. הללוי-הישורון
 13. כי הםשלהבת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות