רשימת שירים

 1. ונשא ברכה פרחי לונדון
 2. יקימך פרחי אפרת
 3. תהילת ה' פרחי מיאמי
 4. שהשלום שלו פרחי אמנון
 5. מודה אני פרחי חורב
 6. צ'ירי בים פרחי פתח תקוה
 7. שים שלום פרחי ירושלים
 8. קול ישראל פרחי אמנון
 9. אור חדש פרחי מיאמי
 10. בכל פרחי אפרת
 11. נכספה יד וזמר
 12. הללוי-ה ישורון
 13. כי הם שלהבת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות