רשימת שירים

  1. שמחתי מקהלת באבוב
  2. אתה בחרתנו חסידי באבוב
  3. שומר פרחי באבוב
  4. מחרוזת אמת חסידי באבוב
  5. מרש פרחי באבוב
  6. כי אלוקים מקהלת באבוב
  7. ניגון לא תבושי חסידי באבוב
  8. שעשה ניסים מקהלה
  9. מרש פרחי באבוב
  10. אהבת עולם מקהלת באבוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות