רשימת שירים

 1. ברכות חנוכה,מעוז צורפרחי מיאמי
 2. מזמור שיר חנוכת הביתישיבה בויס
 3. אור חדשמנדי ג'רופי
 4. ניסיםשלומי גרטנר
 5. להושיבישלמה כהן
 6. כי הרבתאברהם פריד
 7. יהללוךליפא שמלצר
 8. מי שעשהשלשלת 5
 9. מנורהאברהם פריד
 10. מזמור שיר חנוכת הביתישיבה בויס
 11. שמחתישבת אחים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות