רשימת שירים

 1. הללו בני הרב
 2. מי האיש אבני הכותל
 3. קווה בני הרב
 4. לא אמות ארשת שפתינו
 5. רחם קול סלוניקה
 6. הרחמן בני הרב
 7. כן יברך מרדכי בן דוד
 8. לך ה' שלישית צבע טרי
 9. אב הרחמים ברוך צ'ט
 10. מן המיצר קול סלוניקה
 11. יברכך צמד רעים
 12. מה אהבתי קול סלוניקה
 13. קל ההודאות אברהם פריד
 14. ואני בחסדך ברוך צ'ט
 15. מחרוזת ברוך צ'ט הדרן הדרן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות