רשימת שירים

  1. תן לי כחאריאל זילבר
  2. פעם הייתי ילדאריאל זילבר
  3. כרישאריאל זילבר
  4. יהודי לא מגרש יהודיאריאל זילבר
  5. מסך עשןאריאל זילבר
  6. אדם פשוטאריאל זילבר
  7. בטי בם אריאל זילבר
  8. ברושאריאל זילבר
  9. רוצי שמוליקאריאל זילבר
  10. הזקן מן החווהאריאל זילבר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות